استفاده از بازی در آموزش زبان انگیلسی

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۵:۳۳ کد : ۲۴۳۴ مدرسه بازی‌پردازی مقاله علمی
استفاده از بازی مخصوصاً بازی‌های رومیزی، داستان‌ها، آهنگ و… در فرآیند یاددهی مطالب علمی و اجتماعی، تاثیر غیرقابل چشم‌پوشی‌ای دارد. در بسیاری از نظام‌های آموزشی، چه برای کودکان و نوجوانان و چه برای دانش‌آموزان و دانشجویان، از بازی‌های رومیزی برای آموزش مطالب استفاده شده و در ادامه، تاثیر این کار در کارکرد افراد در جامعه دیده می‌شود. استفاده از این ابزار در آموزش زبان به زبان‌آموزان بازده قاببل‌توجهی داشته و به یادگیری آن‌ها کمک می‌کند.
استفاده از بازی در آموزش زبان انگیلسی

عنوان مقاله: تأثیر استفاده از بازی‌ها، آهنگ‌ها و داستان‌ها بر موفقیت دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی EFL

نویسندگان: سید آیت‌الله رزمجو، سعید مهرپور بهناز دربان

نشریه: یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی

اطلاعات نشریه: منتشر شده در بهار و تابستان ۲۰۱۲، شماره ۹، از صفحه ۱۰۱ تا صفحه ۱۲۷

 

مقدمه: استفاده از بازی مخصوصاً بازی‌های رومیزی، داستان‌ها، آهنگ و… در فرآیند یاددهی مطالب علمی و اجتماعی، تأثیر غیرقابل چشم‌پوشی‌ای دارد. در بسیاری از نظام‌های آموزشی، چه برای کودکان و نوجوانان و چه برای دانش‌آموزان و دانشجویان، از بازی‌های رومیزی برای آموزش مطالب استفاده شده و در ادامه، تأثیر این کار در کارکرد افراد در جامعه دیده می‌شود. استفاده از این ابزار در آموزش زبان به زبان‌آموزان بازده قاببل‌توجهی داشته و به یادگیری آن‌ها کمک می‌کند.

 

 

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی تأثیر ابزارهای آموزشی، یعنی بازی‌ها، آهنگ‌ها و داستان‌ها بر موفقیت دانشجویان زبان انگلیسی EFL با استفاده از یک طرح کمّی بود. برای انجام این پژوهش، ۶۵ زبان آموز ایرانی زبان انگلیسی، که به یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شده بودند، در مؤسسه‌های نوید، شیراز و ایران انگلیسی یاد گرفتند. داده‌ها از طریق دو ابزار جمع‌آوری شدند: آزمون پیش / پس از دوره‌های آموزشی و مصاحبه‌های ضبط‌شده صوتی که هر دو توسط محققان طراحی شده‌اند. داده‌های به دست آمده از اجرای آزمون و مصاحبه‌ها با استفاده از آزمون‌های t-test و نمونه‌های مستقل t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یافته‌ها برای توصیف تأثیر استفاده از بازی‌های آموزشی‌، آهنگ‌ها و داستان‌ها بر موفقیت شرکت‌کنندگان مقایسه شد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ابزارهای آموزشی مورد استفاده در این مطالعه می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر پیشرفت زبان آموزان تأثیر بگذارد که این پیشرفت از طریق توانایی گوش‌دادن، صحبت‌کردن و نوشتن و واژگان و دستور زبان آن‌ها تحقق می‌یابد.

 

کلمات کلیدی: ابزار آموزشی، بازی‌ها، داستان‌ها، آهنگ‌ها، زبان‌آموزان جوان، یادگیری زبان

 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ببروبازیکن بردگیم بازی‌ رومیزی بازی‌ فکری بازی‌وآموزش بازی‌و‌یادگیری


نظر شما :