مسابقه و استارت آپ

برگزاری مسابقه ملی عکاسی به مناسبت هفته محیط زیست و روز جهانی بیابان زدایی
با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی برگزار می شود.

برگزاری مسابقه ملی عکاسی به مناسبت هفته محیط زیست و روز جهانی بیابان زدایی

بنیاد نخبگان استان همدان با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی و انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به مناسبت هفته محیط زیست و روز جهانی بیابان زدایی اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی می نماید.

ادامه مطلب
اولین دوره مسابقه ملی ایده‌های برتر در حوزه انرژی برگزار می شود

اولین دوره مسابقه ملی ایده‌های برتر در حوزه انرژی برگزار می شود

اولین دوره مسابقه ملی ایده‌های برتر در حوزه انرژی توسط انجمن‌های انرژی‌نو و محیط زیست و مکانیک دانشگاه تبریز و با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار می‌ شود.

ادامه مطلب