اخبار سازمان - آرشیو

دکتر هادی بختیاری به عنوان نماینده معاونین فرهنگی جهاد دانشگاهی در شورای امور کانون ها و اعضا سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی؛

دکتر هادی بختیاری به عنوان نماینده معاونین فرهنگی جهاد دانشگاهی در شورای امور کانون ها و اعضا سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی منصوب شد

عیسی علیزاده معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، روز دوشنبه در حکمی هادی بختیاری را به مدت یک سال به عنوان نماینده معاونین فرهنگی جهاد دانشگاهی در شورای امور کانون ها و اعضا سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی نصوب کرد.

ادامه مطلب
روستاهای نوآور و خلاق نیاز به ارتباط با جوانان دانشگاهی خلاق دارند
رییس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در «روستایی شو»؛ اولین رویداد نوآوری روستایی کشور

روستاهای نوآور و خلاق نیاز به ارتباط با جوانان دانشگاهی خلاق دارند

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، مهدی کاظمی‌خالدی رییس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در اولین رویداد نوآوری روستایی کشور با عنوان «روستایی شو»، جهاد دانشگاهی را مجموعه‌ای غیردولتی برای رفع نیازهای جامعه با کمک ظرفیت دانشگاهی معرفی کرد.

ادامه مطلب