اخبار سازمان - آرشیو

تفاهم نامه همکاری سازمان دانشجویان و مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران امضاء شد
در راستای بهره ‏مندی از ظرفیت‏‌های دوجانبه؛

تفاهم نامه همکاری سازمان دانشجویان و مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران امضاء شد

به منظور تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، منطبق با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ با رویکرد توسعه اقتصاد دانش بنیان و رشد اقتصادی مبتنی بر نوآوری و فناوری تفاهم نامه همکاری مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) و سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی امضا شد.

ادامه مطلب