اخبار سازمان - آرشیو

سازمان دانشجویان آغوش خود را به روی همه دانشجویان ایران گشوده است/ آغاز برهه جدید در سازمان

سازمان دانشجویان آغوش خود را به روی همه دانشجویان ایران گشوده است/ آغاز برهه جدید در سازمان

مهدی عباسی، سرپرست سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی ضمن تقدیر از زحمات شش ساله سازمان در دوره مدیریت قبلی، در یادداشتی برنامه ها و چشم انداز آتی سازمان را توصیف کرد.

ادامه مطلب