آسیب‌شناسی صنعت اسباب‌بازی «به مثابه صنعتی در زیست‌بوم فرهنگی ما»

۱۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۷ کد : ۲۶۹۷ مقاله علمی
هدف اصلی تحقیق، آسیب‌شناسی صنعت اسباب‌بازی در کشور است، این تحقیق مطالعه‌ای اکتشافی است و به روش کیفی در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۶ در شهر تهران انجام شده است.
آسیب‌شناسی صنعت اسباب‌بازی «به مثابه صنعتی در زیست‌بوم فرهنگی ما»

مطالب مرتبط:

اثربخشی بازی فکری بر سازگاری روانشناختی سالمندان مرد

بررسی و ارزیابی وضعیت به کارگیری اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی کشور

اثربخشی بازی فکری بر شادکامی سالمندان مراجعه‌کننده به خانه سالمندان روزانه

طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد

استفاده از بازی در آموزش شیمی آلی

 

 

عنوان مقاله: آسیب‌شناسی صنعت اسباب‌بازی به «مثابه صنعتی در زیست‌بوم فرهنگی ما»

پدیدآورندگان: فاطمه براتلو و زهراسادات موسوی‌پناه

عنوان کنفرانس: نخستین کنفرانس ملی اسباب‌بازی و سرگرمی ایرانی

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

چکیده:
هدف اصلی تحقیق، آسیب‌شناسی صنعت اسباب‌بازی در کشور است، این تحقیق مطالعه‌ای اکتشافی است و به روش کیفی در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۶ در شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، افراد متخصص و صاحب‌نظرانی هستند که به نوعی دارای تجربه در صنایع فرهنگی به ویژه در حوزه اسباب‌بازی هستند. ۴۸ نفر شامل ۱۷ نفر صاحب‌نظر، ۱۷ نفر تولیدکننده، ۶ نفر توزیع‌کننده و ۸ نفر از مدیران یا سیاست‌گذاران با دو روش مصاحبه عمقی یا بدون ساختار (نامنظم) و مطالعه اسنادی ادبیات موجود از مصاحبه‌ها، یادداشت‌های به چاپ رسیده از جامعه آماری در قالب منابع صوتی و نوشتاری (مکتوب) انجام گرفته جمع‌آوری و تحلیل محتوا شده است. در مرحله پردازش داده‌ها، پس از مقوله‌بندی اولیه، بر اساس هریک از مقوله‌ها، گزاره‌ها استخراج و مضامین به دست آمده است. جمع‌آوری داده‌ها و استنتاج در یک فرایند غیرخطی تا مرحله اشباع ادامه یافته است. در پایان مهم‌ترین آسیب‌های صنعت اسباب‌بازی بر اساس مفاهیمی که در جریان کدگذاری به دست آمده، به کشف ده عامل از مطالعه آسیب‌شناختی حوزه تولید، توزیع و مصرف اسباب‌بازی منجر شده است. ازمیان عوامل، عامل خط مشی‌ها، سیاست‌های حمایتی_تسهیل‌گرانه در مدیریت کلان بیشترین فراوانی را داشته و در واقع مهم‌ترین آسیب از نگاه پاسخ‌دهندگان است.
 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ببروبازیکن بردگیم بازی بازی رومیزی بازی فکری اسباب‌ بازی کتابخانه‌ اسباب‌بازی


نظر شما :