بررسی و ارزیابی وضعیت به کارگیری اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی کشور

۱۹ مهر ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۳ کد : ۲۶۵۵ مقاله علمی
پژوهش حاضر با بررسی وضعیت موجود استفاده از اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی کشور و شناسایی نقاط قوت و ضعف مرتبط با اسباب‌بازی، بخش اسباب‌بازی و کتابداران بخش اسباب‌بازی، اطلاعات دقیقی را پیش روی مدیران و کارشناسان نهاد برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و رفع کاستی‌های این حوزه قرار می‌دهد. این پژوهش همچنین مبنایی برای انجام پژوهش‌های بیشتر در این حوزه و بسط مبانی نظری آن فراهم می‌کند.
بررسی و ارزیابی وضعیت به کارگیری اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی کشور

مطالب مرتبط:

ارزش‌های طراحی گرافیک در کارت بازی‌های آموزشی

بررسی سیر تاریخی اسباب‌بازی‌های تمدن ایران باستان

بازی‌پردازی (Gamification) به عنوان یکی از شیوه‌های تبلیغات نوین برای صنعت اسباب‌بازی

طراحی بازی آموزشی برای درک مقیاس میکرو، نانو و ماکرو

اثربخشی بازی فکری بر سازگاری روانشناختی سالمندان مرد

 

 

عنوان مقاله: بررسی و ارزیابی وضعیت به کارگیری اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی کشور

نویسندگان: حسن محمودی توپکانلو، هدایت بهروزفر

نشریه: تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (پیام کتابخانه)

اطلاعات نشریه: بهار ۱۴۰۰، شماره ۱ (پیاپی ۱۰۴)، از صفحه ۴۵ تا صفحه ۶۹

 

چکیده:
هدف:

هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت موجود استفاده از اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی کشور و عوامل مرتبط با آن است.
روش:
این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور بودند که تعداد ۸۹۹ نفر از آن‌ها در پژوهش مشارکت کردند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار «اس‌پی‌اس‌اس» صورت گرفت.
یافته‌ها:
یافته‌ها نشان داد میزان استفاده از اسباب‌بازی‌ها در کتابخانه‌های عمومی کشور بالاتر از حد متوسط است. از نظر استفاده از نوع اسباب‌بازی، تمایل به استفاده از اسباب‌بازی‌های گروهی بیشتر از اسباب‌بازی‌های فردی است که در این میان، دو دسته اسباب‌بازی‌های فکری و آموزشی بیشترین استقبال را از سوی مراجعان داشتند. بررسی میزان رضایت کاربران از بخش اسباب‌بازی نشان داد اگرچه رضایت کلی از این بخش بالاتر از حد متوسط بود اما تنوع و کیفیت پایین اسباب‌بازی‌ها از عوامل نارضایتی از بخش اسباب‌بازی هستند. همچنین، یافته‌های پژوهش نشان داد از دیدگاه کتابداران، استفاده از اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی اثربخشی بالایی داشته و باعث ثبت تجربه مثبت از کتابخانه در ذهن مراجعان، تقویت روحیه جمع‌گرایی در کودکان و افزایش مراجعه به کتابخانه شده است. در نهایت، یافته‌ها حاکی از آن بود کتابداران دانش و توانمندی‌های اندکی در زمینه اسباب‌بازی‌ها و کار در بخش اسباب‌بازی دارند.
اصالت / ارزش:
پژوهش حاضر با بررسی وضعیت موجود استفاده از اسباب‌بازی در کتابخانه‌های عمومی کشور و شناسایی نقاط قوت و ضعف مرتبط با اسباب‌بازی، بخش اسباب‌بازی و کتابداران بخش اسباب‌بازی، اطلاعات دقیقی را پیش روی مدیران و کارشناسان نهاد برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و رفع کاستی‌های این حوزه قرار می‌دهد. این پژوهش همچنین مبنایی برای انجام پژوهش‌های بیشتر در این حوزه و بسط مبانی نظری آن فراهم می‌کند.
 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بردگیم بازی رومیزی بازی فکری


نظر شما :