اثربخشی بازی فکری بر سازگاری روانشناختی سالمندان مرد

۱۷ مهر ۱۴۰۰ | ۰۹:۲۲ کد : ۲۶۵۰ مقاله علمی
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی فکری بر سازگاری روانشناختی سالمندی بود. پژوهش حاضر، نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه «گواه» بود.
اثربخشی بازی فکری بر سازگاری روانشناختی سالمندان مرد

مطالب مرتبط:

اهمیت نوآوری باز بر توسعه ایده در فرایند نوآوری اسباب بازی ایرانی

ارزش‌های طراحی گرافیک در کارت بازی‌های آموزشی

بررسی سیر تاریخی اسباب‌بازی‌های تمدن ایران باستان

بازی‌پردازی (Gamification) به عنوان یکی از شیوه‌های تبلیغات نوین برای صنعت اسباب‌بازی

طراحی بازی آموزشی برای درک مقیاس میکرو، نانو و ماکرو

 

عنوان مقاله: اثربخشی بازی فکری بر سازگاری روانشناختی سالمندان مرد

نویسندگان: مرضیه حاجی شاهویردی، آناهیتا خدابخشی کولایی، محمدرضا فلسفی‌نژاد

نشریه: سنجش و پژوهش در مشاوره و روانشناسی

اطلاعات نشریه: پاییز ۱۳۹۹، دوره ۲، شماره ۳ (۵)، از صفحه ۱ تا صفحه ۱۹

 

چکیده:
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی فکری بر سازگاری روانشناختی سالمندی بود.
روش: پژوهش حاضر، نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه «گواه» بود. جامعه آماری این پژوهش را ۳۰ نفر از سالمندان بازنشسته شهرداری خانه جهان‌دیدگان منطقه ۵ شهر تهران در سال ۱۳۹۸ تشکیل دادند که در نمرات پرسشنامه سازگاری روانشناختی بِل (۱۹۶۱) نمرات کمتر کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و گواه جایگزین شدند. برای گروه آزمایش روش مداخله‌ای بازی‌های فکری به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای اجرا شد و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بازی‌های فکری باعث بهبود سازگاری روانشناختی (80/34=F, 001/0=P) و خرده مقیاس‌های سازگاری در خانه (61/31=F, 001/0=P)، سازگاری تندرستی (95/22=F, 001/0=P)، سازگاری اجتماعی (64/10=F, 003/0=P)، سازگاری عاطفی (78/13=F, 001/0=P) و سازگاری شغلی (47/9=F, 005/0=P) در سالمندان گروه آزمایش شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد انجام بازی فکری، موجب بهبود سازگاری در سالمندان می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود از این روش ساده، کم‌هزینه و دارای قابلیت کاربرد آسان استفاده شود.
 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: بردگیم بازی فکری بازی رومیزی


نظر شما :