مرکز فعالیت های محیط زیستی دانشجویان ایران - آرشیو

برنامه‌های فرهنگی و آموزشی باشگاه دانشجویان محیط زیست در فضای مجازی برقرار است

برنامه‌های فرهنگی و آموزشی باشگاه دانشجویان محیط زیست در فضای مجازی برقرار است

با شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی تجمعات و عدم امکان حضور فیزیکی دانشجویان در دانشگاه ها، باشگاه دانشجویان محیط زیست به برنامه‌ریزی برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در فضای مجازی اقدام نموده است.

ادامه مطلب