مرکز فعالیت های محیط زیستی دانشجویان ایران - آرشیو

اولین دوره مسابقه ملی ایده‌های برتر در حوزه انرژی برگزار می شود

اولین دوره مسابقه ملی ایده‌های برتر در حوزه انرژی برگزار می شود

اولین دوره مسابقه ملی ایده‌های برتر در حوزه انرژی توسط انجمن‌های انرژی‌نو و محیط زیست و مکانیک دانشگاه تبریز و با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار می‌ شود.

ادامه مطلب
برگزاری رویداد هفته سفیران زمین به مناسبت روزجهانی زمین پاک و هفته زمین

برگزاری رویداد هفته سفیران زمین به مناسبت روزجهانی زمین پاک و هفته زمین

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه الزهرا (س) با همکاری باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی، اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست ایران و ۶ انجمن علمی دانشجویی از دانشگاه های مختلف کشور اقدام به برگزاری رویداد هفته سفیران زمین کرده است.

ادامه مطلب