توانمندسازی و آموزش دانشجویان

آغاز به کار مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی / برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای کشور
همزمان با شروع سال تحصیلی؛

آغاز به کار مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی / برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای کشور

رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی گفت: مدرسه دانشجویی مدیریت و حکمرانی این سازمان (محک) با هدف آموزش اعضای این سازمان و رشد و توانمندسازی آنان، همزمان با شروع سال تحصیلی آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
دوره آموزشی ازدواج پایدار و خانواده موفق
موسسه فرهنگی آموزشی سپهردانش برگزار می‌کند:

دوره آموزشی ازدواج پایدار و خانواده موفق

موسسه فرهنگی آموزشی سپهردانش دوره آموزشی دوره آموزشی ازدواج پایدار و خانواده موفق با حضور اساتید برجسته حوزه روانشناسی و روانپزشکی برگزار می‌کند.

ادامه مطلب
دوره آموزشی جامع NLP و توسعه فردی
موسسه فرهنگی آموزشی سپهردانش برگزار می‌کند:

دوره آموزشی جامع NLP و توسعه فردی

موسسه فرهنگی آموزشی سپهردانش دوره آموزشی جامع NLP و توسعه فردی با حضور اساتید برجسته حوزه روانشناسی و روانپزشکی برگزار می‌کند.

ادامه مطلب