گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی - آرشیو

بهترین روش مهار انحصار در شرکت های خصوصی گسترش تعاونی‌ها است

بهترین روش مهار انحصار در شرکت های خصوصی گسترش تعاونی‌ها است

آخرین مسابقه مرحله مقدماتی مناظره تخصصی تعاون با گزاره «بهترین روش مهار انحصار طلبی شرکت های خصوصی بزرگ گسترش تعاونی هاست.» با حضور دو تیم سردار جنگل به عنوان موافق و تیم در سنگر آزادی به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
توسعه تعاونی ها اصولی ترین روش برای رسیدن به عدالت اجتماعی
در یازدهمین مسابقه مناظره تخصصی تعاون بیان شد:

توسعه تعاونی ها اصولی ترین روش برای رسیدن به عدالت اجتماعی

یازدهمین مسابقه مرحله مقدماتی مناظره تخصصی تعاون با گزاره «تحقق عدالت اجتماعی و نه افزایش بهره وری اقتصادی باید رویکرد نظام نظام تعاونی کشور باشد.» با حضور دو تیم سیفا و سردار جنگل به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است

اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است

دهمین مناظره از مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «برای تغییر نگرش مردم نسبت به تعاونی‌ها اولین گام ارتقاء سطح کیفی تولیدات و خدمات تعاونی‌هاست.» بین دو تیم فرهنگ به عنوان موافق و جدال احسن به عنوان برگزار شد.

ادامه مطلب
انقلاب ما مظهر تعاون است

انقلاب ما مظهر تعاون است

سری نهم مناظرات تخصصی حوزه تعاون در مرحله مقدماتی با گزاره «تعاونی ها به ارتقا مردم ساالری در ایران کمک کرده‌اند.» بین تیم فراز به عنوان موافق و فرهنگ‌سازان جوان به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است

تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است

مناظره هشتم مرحله مقدماتی با گزاره «نظام اقتصادی مبتنی بر تعاون میتواند الگوی بومی نظام اقتصاد اسلامی باشد.» با حضور دو تیم فرهنگ و پویش‌گران نسل دوم به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
ساختار تعاونی فسادآور است /

ساختار تعاونی فسادآور است /

مناظره هفتم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی حوزه تعاون عصر سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه با گزاره «قوانین مبهم در حوزه اقتصاد مهمترین مشکل پیش روی بخش تعاون است» با حضور تیم گروه آرمان در موضع موافق و تیم البرز در موضع مخالف برگزار شد‌.

ادامه مطلب
نتیجه انحصار سلب حق انتخاب از مشتری است/ توزیع بسته های معیشتی توسط دولت اشکالات فراوانی داشت

نتیجه انحصار سلب حق انتخاب از مشتری است/ توزیع بسته های معیشتی توسط دولت اشکالات فراوانی داشت

مناظره ششم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی حوزه تعاون امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه با گزاره «توزیع اقلام اساسی خوراکی باید به بخش تعاونی های مصرف واگذار شود» با حضور تیم سردار جنگل در موضع موافق و تیم فراز در موضع مخالف برگزار شد‌.

ادامه مطلب
تصور کشور توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است

تصور کشور توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است

مناظره پنجم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی تعاون بین دو تیم فرهنگ سازان جوان و فکرت به ترتیب به عنوان موافق و مخالف با گزاره «با گسترش نفوذ سیاست های اقتصادی نئولیبرالی در سطح جهان، شرکت های تعاونی ازگردونه رقابت حذف خواهند شد» برگزار شد.

ادامه مطلب
گسترش تاسیس تعاونی ها باید در کنار گسترش فرهنگ تعاونی ها اتفاق بیفتد/فرهنگسازی یکی از مهم ترین مسئله‌هایی است که در توسعه تعاونی با آن مواجه هستیم

گسترش تاسیس تعاونی ها باید در کنار گسترش فرهنگ تعاونی ها اتفاق بیفتد/فرهنگسازی یکی از مهم ترین مسئله‌هایی است که در توسعه تعاونی با آن مواجه هستیم

گزاره «در سیاستگذاری تعاونی ترویج فرهنگ تعاون بر گسترش تعاون باید مقدم دانست» با حضور اعضای دو تیم پویشگران نسل دوم و جدال احسن در سومین روز برگزاری مناظرات تخصصی حوزه تعاون مورد بحث قرار گرفت.

ادامه مطلب
لزوم اصلاح سیاست‌گذاری در بخش تعاون/تعاونی ها جهت کمک به وضع کنونی جامعه به وجود آمدند

لزوم اصلاح سیاست‌گذاری در بخش تعاون/تعاونی ها جهت کمک به وضع کنونی جامعه به وجود آمدند

سومین مناظره مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «مشکل اصلی بخش تعاون نه سیاستگذاریها در این بخش که وضعیت کنونی کلیت اقتصاد ایران است» با حضور اعضای تیم سنگر آزادی به عنوان موافق و اعضای گروه تیم سیفا به عنوان مخالفین گزاره برگزار شد.

ادامه مطلب
عدم وجود سرمایه عامل افزایش بیکاری/ تعاونی ها نتوانسته اندمعضلات رسیدن به توسعه اقتصادی را برطرف کنند

عدم وجود سرمایه عامل افزایش بیکاری/ تعاونی ها نتوانسته اندمعضلات رسیدن به توسعه اقتصادی را برطرف کنند

مناظره دوم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون با گزاره «فراگیر شدن شرکت های تعاونی از آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم ها می کاهد.» بین تیم البرز به عنوان موافق و تیم هدف به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
آغاز مناظرات دانشجویی تعاون/ اقتصاد و اجتماع را نمی‌توان از هم جدا کرد

آغاز مناظرات دانشجویی تعاون/ اقتصاد و اجتماع را نمی‌توان از هم جدا کرد

اولین مناظره از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون با گزاره «توجه و تاکید بر تاثیرات اجتماعی بخش تعاون موجب غفلت از جنبه‌های اقتصادی آن در ایران شده است» بین تیم سردار جنگل به عنوان موافق و تیم فکرت به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
مناظرات تخصصی مسیر علمی و مستدل مشارکت دانشجویان در حل مشکلات جامعه است

مناظرات تخصصی مسیر علمی و مستدل مشارکت دانشجویان در حل مشکلات جامعه است

سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص «مواجهه با مسائل اجتماعی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های آن»، این مهم را وظیفه‌ی مهم دانشگاه‌ها در قبال جامعه دانست و گفت: مناظرات تخصصی و ارائه نظرات توسط دانشجویان محصل در رشته‌های مرتبط، می تواند مسیری علمی و مستدل برای ارائه راه‌حل‌های مشکلات جامعه باشد.

ادامه مطلب