گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی - آرشیو

انتشار دومین ویژه نامه گفتگو

انتشار دومین ویژه نامه گفتگو

ویژه‌نامه گفتگو، نشریه داخلی مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی همراه با مروری بر اولین دوره مناظرات دانشجویی مسابقات تخصصی مناظره دانشجویان ایران منتشر شد.

ادامه مطلب