گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی - آرشیو

با توجه به ذخائر ارزی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل ادامه‌دادن نیست

در نشست دانشجویی که با عنوان «بررسی اثرات حذف ارز ترجیحی» و به همت مرکز ملی گفت‌وگو، مناظره و آزاداندیشی دانشجویان ایران برگزار شد، تبعات سیاسی و اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بحث گذاشته شد.

ادامه مطلب