بازی و ریاضی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۵ کد : ۲۴۵۲ مدرسه بازی‌پردازی مقاله علمی
همان‌طور که بارها و بارها تاکنون ذکر کرده‌ایم، انواع و اقسام بازی‌ها می‌توانند نقش مفید و موثری در افزایش میزان بازدهی یادگیری و همچنین علاقه دانش‌آموزان و دانشجویان در رشته‌های مختلف داشته باشند. در این میان، بازی‌های رومیزی و بازی‌های شناختی _ رفتاری جایگاه ویژه‌ای دارند و علاوه بر تقویت قدرت یادگیری افراد، برای دانش‌آموزانی مناسب‌اند که فکر می‌کنند در یاد گرفتن ریاضی قوی نیستند و در واقع از درس ریاضی فراری‌اند. استفاده از این بازی‌ها می‌تواند این افراد را با دنیای متفاوتی از جهان ریاضی رو‌به‌رو کند.
بازی و ریاضی

مطالب مرتبط:

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب بازی‌های رایانه‌ای در مقایسه با فعالیت‎‌های بدنی در بین دانشجویان

کتابخانه اسباب‌بازی: نگاهی به تجارب جهانی و پیشنهادی برای راه‌اندازی کتابخانه ملی اسباب‌بازی در ایران

تاثیر مداخله‌ی بازی‌درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده

تاثیر روش آموزشی بازی بر رضایت دانشجویان و پیشرفت تحصیلی آن‌ها در درس آناتومی

بازی، بهبود وضعیت جسمانی دانشجویان و تولید انرژی

 

عنوان مقاله: اثربخشی بازی‌های شناختی-رفتاری در بهبود ادراک روابط فضایی و عملکرد ریاضی در دانش‌آموزانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی

نویسندگان: اصغر جعفری، مهسا احتشامی

نشریه: فصلنامه روانشناسی شناختی

اطلاعات نشریه: منتشر شده در پاییز ۱۳۹۸، دوره ۷، شماره ۳، از صفحه ۷۴ تا صفحه ۸۹

 

مقدمه: همان‌طور که بارها و بارها تاکنون ذکر کرده‌ایم، انواع و اقسام بازی‌ها می‌توانند نقش مفید و موثری در افزایش میزان بازدهی یادگیری و همچنین علاقه دانش‌آموزان و دانشجویان در رشته‌های مختلف داشته باشند. در این میان، بازی‌های رومیزی و بازی‌های شناختی _ رفتاری جایگاه ویژه‌ای دارند و علاوه بر تقویت قدرت یادگیری افراد، برای دانش‌آموزانی مناسب‌اند که فکر می‌کنند در یاد گرفتن ریاضی قوی نیستند و در واقع از درس ریاضی فراری‌اند. استفاده از این بازی‌ها می‌تواند این افراد را با دنیای متفاوتی از جهان ریاضی رو‌به‌رو کند.


چکیده: دانش‌آموزانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی به علت کژکاردهای شناختی و رفتاری، نقص‌هایی در جهت‌یابی و پردازش دیداری _ فضایی دارند که به ضعف در ادراک روابط فضایی و مهارت‌های پایه‌ای محاسبات منجر می‌شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی بازی‌های شناختی _ رفتاری در بهبود ادراک روابط فضایی و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و یک پیگیری دو ماهه بود. ۳۰ دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری هدفمند در مرکز آموزش ویژه ناتوانی یادگیری شهرستان زندیه-ساوه انتخاب و در گروه‌های ۱۵ نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش آزمون‌های ریاضیات کی مت کنولی (۱۹۸۸) و ادراکی _ دیداری فراستیک (۱۹۶۳) بودند که در سه مرحله بر روی هر دو گروه و برنامه بازی‌های شناختی _ رفتاری شاوفر و همکاران (۲۰۰۲) در ۹ جلسه یک ساعته برای گروه آزمایش اجرا شدند و داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بازی‌های شناختی _ رفتاری بر بهبود عملکرد ریاضی و ادراک روابط فضایی دانش‌آموزان تاثیر داشته و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار مانده است. از آن جایی که بازی‌های شناختی _ رفتاری احتمالاً منجر به تقویت مهارت‌های پایه‌ای ریاضی، آگاهی فضایی، ادراک دیداری _ فضایی، ادراک فاصله، حرکت و جهت‌یابی دانش‌آموزانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی می‌شود، می‌توان از این روش روانی _ آموزشی که به کارگیری آن کم‌هزینه و موثر است، برای بهبود کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی استفاده کرد.


واژگان کلیدی: بازی‌درمانی، روابط فضایی، عملکرد ریاضی، ناتوانی یادگیری ریاضی
 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ببروبازیکن بردگیم بازی‌ رومیزی بازی‌ فکری بازی‌وآموزش بازی‌و‌یادگیری


نظر شما :