مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان - آرشیو

برگزاری چهارمین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس

برگزاری چهارمین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس

مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران با همکاری جهاددانشگاهی واحد هرمزگان چهارمین پانل از چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را به‌صورت مجازی با موضوع گردشگری دریایی در خلیج فارس برگزار می‌کند.

ادامه مطلب