مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان - آرشیو

نشست علمی-تخصصی نقش کاروانسراها در توسعه گردشگری ایران
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران به مناسبت هفته گردشگری برگزار می‌کند:

نشست علمی-تخصصی نقش کاروانسراها در توسعه گردشگری ایران

سی و ششمین نشست از سلسله نشست‌های صنعت گردشگری در ایران با موضوع «نقش کاروانسراها در توسعه گردشگری ایران» به مناسبت هفته گردشگری برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
مراکز دینی اولین هدف گردشگران پساکرونا/ سونامی گردشگری در پیش است
منوچهر جهانیان رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ:

مراکز دینی اولین هدف گردشگران پساکرونا/ سونامی گردشگری در پیش است

رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، با اشاره به نتایج پژوهش‌هایی که نشان می‌دهد اولین مقصد گردشگران پس از کرونا مراکز دینی و مذهبی است، گفت: باید بقاع متبرکه برای این سونامی جمعیتی آماده باشند.

ادامه مطلب
رونمایی از کتاب مجموعه مقالات سومین دوره سلسله‌نشست‌های چشم‌انداز صنعت گردشگری در ایران
به مناسبت هفته گردشگری:

رونمایی از کتاب مجموعه مقالات سومین دوره سلسله‌نشست‌های چشم‌انداز صنعت گردشگری در ایران

در راستای ساماندهی نظرات نخبگان برای بررسی ابعاد و آثار مختلف حوزه گردشگری کتاب مجموعه مقالات سلسله‌نشست‌های چشم‌انداز صنعت گردشگری در ایران به مناسبت هفته گردشگری از سوی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران منتشر شد.

ادامه مطلب
گفتگو با دکتر مهنا نیک‌بین با موضوع وضعیت گردشگری ایران در دوران کرونا

گفتگو با دکتر مهنا نیک‌بین با موضوع وضعیت گردشگری ایران در دوران کرونا

سی و چهارمین نشست از سلسله نشست‌های چشم انداز صنعت گردشگری در ایران با موضوع "وضعیت گردشگری ایران در دوران کرونا (گفتار دوم)" توسط مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
گفتگو با دکتر مهدیه شهرابی فراهانی با موضوع گردشگری مجازی در دوران کرونا با تأکید بر آیین‌های محرم

گفتگو با دکتر مهدیه شهرابی فراهانی با موضوع گردشگری مجازی در دوران کرونا با تأکید بر آیین‌های محرم

سی و سومین نشست از سلسله نشست‌های چشم انداز صنعت گردشگری در ایران با موضوع «گردشگری مجازی در دوران کرونا با تاکید بر آیین‌های محرم(گفتار اول)» توسط مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست علمی-تخصصی تحلیل رفتار گردشگران در دوران کرونا و پساکرونا
مرکز گردشگری علمی_فرهنگی دانشجویان ایران به مناسبت هفته گردشگری برگزار می‌کند:

نشست علمی-تخصصی تحلیل رفتار گردشگران در دوران کرونا و پساکرونا

سی و پنجمین نشست از سلسله نشست های صنعت گردشگری در ایران با موضوع"تحلیل رفتار گردشگران در دوران کرونا و پساکرونا با تأکید بر شعار سال ۲۰۲۰ سازمان جهانی گردشگری با محوریت گردشگری فرصتی برای مناطق روستایی" به مناسبت هفته گردشگری برگزار می‌شود.

ادامه مطلب