مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان - آرشیو

نشست علمی-تخصصی گردشگری مجازی در دوران کرونا با تأکید بر آیین‌های محرم
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران به مناسبت ماه محرم برگزار می کند:

نشست علمی-تخصصی گردشگری مجازی در دوران کرونا با تأکید بر آیین‌های محرم

سی و سومین نشست از سلسله نشست های صنعت گردشگری در ایران با موضوع گردشگری مجازی در دوران کرونا با تأکید بر آیین‌های محرم به مناسبت ماه محرم برگزار می‌شود.

ادامه مطلب