مطالب دانشجویی - آرشیو

از دانشگاه تا کارآفرینی

از دانشگاه تا کارآفرینی

بسیاری از دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه، آرزوهای بسیاری داشتند و مشتاق رسیدن به آن بودند. افکار و ایده‌هایی هم برای ایجاد آن آینده در سر داشتند ولی تعداد محدودی توانسته به آنچه در سر داشته‌اند برسند.

ادامه مطلب
هرآنچه درباره حذف و اضافه باید بدانید

هرآنچه درباره حذف و اضافه باید بدانید

شما به عنوان یک دانشجو ممکن است به‌خاطر رعایت پیش‌نیازها، هم‌نیاز، تداخل ساعت برگزاری، کمبود ظرفیت‌ها و هزار و یک دلیل دیگر در زمان انتخاب واحد، درسی که را که می‌خواستید را نتوانستید انتخاب کنید یا دروسی را برداشته باشید که بخواهید مطالعه آن را به زمان دیگر موکول و یا با تدریس استاد دیگری تجربه کنید. دانشجو می تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف کند و یا درس یا دروس دیگری علاوه بر آنچه قبلاً انتخاب کرده است انتخاب نماید.

ادامه مطلب