مطالب دانشجویی - آرشیو

مزایا و معایب آموزش از راه دور
به بهانه ۹شهریورماه، روز جهانی آموزش از راه دور

مزایا و معایب آموزش از راه دور

امروزه با پیشرفت تکنولوزی، در کشورهای مدرن یادگیری از راه دور و روش‌های نوین نظام آموزشی با ایجاد بستر فرصت‌های تحصیل در مناطق با ویژگی‌های اقلیمی متفاوت برای فراگیران بسیار متداول شده است. و با توجه به ضرورت‌های آموزش و مطرح بودن به عنوان شاخص توسعه اقتصادی کشورها می‌توان رویکرد به نظام آموزش از راه دور را در مطالعات و بررسی‌های تاریخی نیز جستجو کرد.

ادامه مطلب