مطالب دانشجویی - آرشیو

معرفی اپلیکیشن «دانشجو»

معرفی اپلیکیشن «دانشجو»

برنامه دانشجو، اولین نرم افزار اتوماسیون همراه دانشگاهی ایران است که توسط مهندسان شرکت دانش بنیان "دانان پارس" واقع در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) طراحی شده است.

ادامه مطلب