گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی

سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان خبر داد:

آغاز ثبت‌نام در مرحله استان نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در خراسان شمالی

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان شمالی از آغاز ثبت نام مرحله استانی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان خبر داد.

ادامه مطلب
انتشار ویژه‌نامه نشریه گفتگو
همزمان با پایان مسابقات تخصصی مناظره تعاون

انتشار ویژه‌نامه نشریه گفتگو

ویژه‌نامه گفتگو، نشریه داخلی مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی همراه با بازخوانی مناظرات دانشجویی مسابقات تخصصی مناظره دانشجویان ایران (تعاون؛ فرصت‌ها و چالش‌ها) منتشر شد.

ادامه مطلب
داوری مسابقات مناظره با توجه به توانایی تیم‌ها در استدلال و بیان
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان خبر داد:

داوری مسابقات مناظره با توجه به توانایی تیم‌ها در استدلال و بیان

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در این استان گفت: مسابقات ملی مناظره فرصتی برای یادگیری است؛ بنابراین به توانایی تیم‌ها در استدلال و بیان آن در داوری‌ها توجه می‌شود.

ادامه مطلب
نیاز به استفاده از دانش و تخصص دانشگاهیان در ترویج تعاون/ اساس مناظره شکل‌گیری فرهنگ بر مبنای گفتگو است

نیاز به استفاده از دانش و تخصص دانشگاهیان در ترویج تعاون/ اساس مناظره شکل‌گیری فرهنگ بر مبنای گفتگو است

معاون امور فرهنگی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه اکثربرنامه‌هایی که امروز در جهاد دانشگاهی به بلوغ رسیده است براساس یک نیاز و مسئله شکل گرفته است تصریح کرد: اساس مناظره این است که فرهنگ بر مبنای گفتگو شکل می‌گیرد و تا گفتگو به وجود نیاید نمی‌توانیم تغییر فرهنگی یا تفهیم فرهنگی را صورت دهیم.

ادامه مطلب
برگزاری دومین مرحله استانی نهمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی
در واحد صنعتی اصفهان

برگزاری دومین مرحله استانی نهمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی

دومین مرحله استانی نهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران به همت سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در بستر فضای مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
تعاونی‌ها نمونه‌ای عملی از کاربست ایده‌های جمع‌محور در حیات اقتصادی انسان‌ها هستند

تعاونی‌ها نمونه‌ای عملی از کاربست ایده‌های جمع‌محور در حیات اقتصادی انسان‌ها هستند

چهارمین مناظره مرحله نیمه نهایی مسابقات تخصصی مناظره تعاون با گزاره «مساله محوری تعاون توجه به منفعت عمومی در مقابل منفعت فردی است.» با حضور دو تیم در سنگر آزادی به عنوان موافق و تیم فکرت به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
سلب مالکیت عمومی از مهم‌ترین معایب خصوصی‌سازی
در مسابقات تخصصی مناظره تعاون مطرح شد؛

سلب مالکیت عمومی از مهم‌ترین معایب خصوصی‌سازی

سومین مناظره مرحله نیمه نهایی مسابقات تخصصی مناظره تعاون با گزاره «واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش تعاون برای اقتصاد ایران ثمربخش‌تر از واگذاری آن به بخش خصوصی است» بین دو تیم سردار جنگل و فراز به ترتیب به عنوان موافق و مخالف گزاره برگزار شد.

ادامه مطلب
ادغام برای سود آوری بیشتر به دنبال تمرکز سرمایه در تعاونی است

ادغام برای سود آوری بیشتر به دنبال تمرکز سرمایه در تعاونی است

دومین مناظره مرحله نیمه نهایی مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «ادغام تعاونی‌ها موجب کارایی بیشتر نظام تعاونی در کشور خواهد شد» بین تیم سردار جنگل به عنوان موافق و تیم فکرت به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
همگرایی بیشتر منافع بخش تعاون با ایجاد اشتغال نسبت به بخش خصوصی
در بیستمین مناظره مسابقات تخصصی تعاون مطرح شد؛

همگرایی بیشتر منافع بخش تعاون با ایجاد اشتغال نسبت به بخش خصوصی

اولین مناظره مرحله نیمه نهایی مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «در شرایط رکود اقتصادی بخش تعاون توان اشتغالزایی بیشتری از بخش خصوصی برخوردار است» بین دو تیم فراز به عنوان موافق و تیم سنگر آزادی به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
تعاونی ها نیاز به حمایت دولتی دارند

تعاونی ها نیاز به حمایت دولتی دارند

هفتمین مناظره مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون بین دو تیم به ترتیب به عنوان موافق و مخالف گزاره «گسترش تعاونی‌ها در تقویت جامعه مدنی در ایران نقشی اساسی داشته است.» برگزار شد.

ادامه مطلب
عدم وجود فساد در تعاونی به دلیل خود کنترلی و نظارت دائم و مستمر

عدم وجود فساد در تعاونی به دلیل خود کنترلی و نظارت دائم و مستمر

ششمین مناظره از مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «دادن تسهیالت مالی و بانکی اعم از وام بدون بهره و ... باعث ایجاد فساد در بخش تعاون می‌شود» بین دو گروه آرمان به عنوان موافق و تیم سردارجنگل به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
تعاونی‌ها اگر جایگاه واقعی خود را داشته باشند تاثیرگذارترین مولفه در اقتصاد کلان خواهند بود

تعاونی‌ها اگر جایگاه واقعی خود را داشته باشند تاثیرگذارترین مولفه در اقتصاد کلان خواهند بود

پنجمین مناظره از مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «تاثیرت مثبت تعاونی ها بر سطح خرد، بیش از سطح کلان اقتصاد است» با حضور دو تیم فکرت به عنوان موافق و تیم جدال احسن به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
مشکل اصلی تعاونی‌های غیر فعال کمبود نقدینگی است

مشکل اصلی تعاونی‌های غیر فعال کمبود نقدینگی است

چهارمین مناظره از مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون بین دو تیم البرز و سردار جنگل به ترتیب به عنوان مواف و مخالف گزاره «علت اصلی عدم استفاده نکردن شرکت های تعاونی از فناوری روز آمد کمبود سرمایه است» برگزار شد.

ادامه مطلب
با تقدم آموزش بر رفع نواقص نمی‌توان گام مهمی برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها برداشت

با تقدم آموزش بر رفع نواقص نمی‌توان گام مهمی برای بهبود وضعیت تعاونی‌ها برداشت

سومین مناظره مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «برطرف‌سازی ضعف‌های ساختاری بخش تعاون، بر آموزش و فرهنگ‌سازی درباره این حوزه مقدم است» با حضور دو تیم در سنگرآزادی به عنوان موافق و تیم آرمان به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
تغییر در فرهنگ تعاونی با برگزاری دوره های آموزشی/سیاست‌گذاری توانایی تقویت فرهنگ را ندارد

تغییر در فرهنگ تعاونی با برگزاری دوره های آموزشی/سیاست‌گذاری توانایی تقویت فرهنگ را ندارد

دومین مناظره از مرحله یک چهارم مسابقات مناظرهتخصصی تعاون با گزاره "سیاست گذاری های بخش تعاون به تقویت فرهنگ تعاون منجر می شود" بین دو تیم فرهنگ و به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
بخش خصوصی فقط به تمرکز و دستیابی هرچه بیشتر ثروت می‌اندیشد/ وجود نمونه های موفق مشارکت تعاونی و بخش خصوصی در ایران

بخش خصوصی فقط به تمرکز و دستیابی هرچه بیشتر ثروت می‌اندیشد/ وجود نمونه های موفق مشارکت تعاونی و بخش خصوصی در ایران

اولین مناظره مرحله یک چهارم مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره "تشریک منافع بین بخش تعاون و بخش خصوصی به بخش تعاون ضربه میزند." بین دو تیم جدال احسن و فراز به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
بهترین روش مهار انحصار در شرکت های خصوصی گسترش تعاونی‌ها است

بهترین روش مهار انحصار در شرکت های خصوصی گسترش تعاونی‌ها است

آخرین مسابقه مرحله مقدماتی مناظره تخصصی تعاون با گزاره «بهترین روش مهار انحصار طلبی شرکت های خصوصی بزرگ گسترش تعاونی هاست.» با حضور دو تیم سردار جنگل به عنوان موافق و تیم در سنگر آزادی به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
توسعه تعاونی ها اصولی ترین روش برای رسیدن به عدالت اجتماعی
در یازدهمین مسابقه مناظره تخصصی تعاون بیان شد:

توسعه تعاونی ها اصولی ترین روش برای رسیدن به عدالت اجتماعی

یازدهمین مسابقه مرحله مقدماتی مناظره تخصصی تعاون با گزاره «تحقق عدالت اجتماعی و نه افزایش بهره وری اقتصادی باید رویکرد نظام نظام تعاونی کشور باشد.» با حضور دو تیم سیفا و سردار جنگل به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است

اولین گام برای توسعه تعاونی‌ها، ارتقا کیفیت محصولات و خدمات است

دهمین مناظره از مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «برای تغییر نگرش مردم نسبت به تعاونی‌ها اولین گام ارتقاء سطح کیفی تولیدات و خدمات تعاونی‌هاست.» بین دو تیم فرهنگ به عنوان موافق و جدال احسن به عنوان برگزار شد.

ادامه مطلب
انقلاب ما مظهر تعاون است

انقلاب ما مظهر تعاون است

سری نهم مناظرات تخصصی حوزه تعاون در مرحله مقدماتی با گزاره «تعاونی ها به ارتقا مردم ساالری در ایران کمک کرده‌اند.» بین تیم فراز به عنوان موافق و فرهنگ‌سازان جوان به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است

تحقق الگوی اقتصاد تعاونی، بستر مناسبی برای محقق شدن اهداف نظام اقتصادی سالم است

مناظره هشتم مرحله مقدماتی با گزاره «نظام اقتصادی مبتنی بر تعاون میتواند الگوی بومی نظام اقتصاد اسلامی باشد.» با حضور دو تیم فرهنگ و پویش‌گران نسل دوم به ترتیب به عنوان موافق و مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
ساختار تعاونی فسادآور است /

ساختار تعاونی فسادآور است /

مناظره هفتم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی حوزه تعاون عصر سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه با گزاره «قوانین مبهم در حوزه اقتصاد مهمترین مشکل پیش روی بخش تعاون است» با حضور تیم گروه آرمان در موضع موافق و تیم البرز در موضع مخالف برگزار شد‌.

ادامه مطلب
نتیجه انحصار سلب حق انتخاب از مشتری است/ توزیع بسته های معیشتی توسط دولت اشکالات فراوانی داشت

نتیجه انحصار سلب حق انتخاب از مشتری است/ توزیع بسته های معیشتی توسط دولت اشکالات فراوانی داشت

مناظره ششم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی حوزه تعاون امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه با گزاره «توزیع اقلام اساسی خوراکی باید به بخش تعاونی های مصرف واگذار شود» با حضور تیم سردار جنگل در موضع موافق و تیم فراز در موضع مخالف برگزار شد‌.

ادامه مطلب
تصور کشور توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است

تصور کشور توسعه یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیرممکن است

مناظره پنجم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی تعاون بین دو تیم فرهنگ سازان جوان و فکرت به ترتیب به عنوان موافق و مخالف با گزاره «با گسترش نفوذ سیاست های اقتصادی نئولیبرالی در سطح جهان، شرکت های تعاونی ازگردونه رقابت حذف خواهند شد» برگزار شد.

ادامه مطلب
گسترش تاسیس تعاونی ها باید در کنار گسترش فرهنگ تعاونی ها اتفاق بیفتد/فرهنگسازی یکی از مهم ترین مسئله‌هایی است که در توسعه تعاونی با آن مواجه هستیم

گسترش تاسیس تعاونی ها باید در کنار گسترش فرهنگ تعاونی ها اتفاق بیفتد/فرهنگسازی یکی از مهم ترین مسئله‌هایی است که در توسعه تعاونی با آن مواجه هستیم

گزاره «در سیاستگذاری تعاونی ترویج فرهنگ تعاون بر گسترش تعاون باید مقدم دانست» با حضور اعضای دو تیم پویشگران نسل دوم و جدال احسن در سومین روز برگزاری مناظرات تخصصی حوزه تعاون مورد بحث قرار گرفت.

ادامه مطلب
لزوم اصلاح سیاست‌گذاری در بخش تعاون/تعاونی ها جهت کمک به وضع کنونی جامعه به وجود آمدند

لزوم اصلاح سیاست‌گذاری در بخش تعاون/تعاونی ها جهت کمک به وضع کنونی جامعه به وجود آمدند

سومین مناظره مرحله مقدماتی مسابقات مناظره تخصصی تعاون با گزاره «مشکل اصلی بخش تعاون نه سیاستگذاریها در این بخش که وضعیت کنونی کلیت اقتصاد ایران است» با حضور اعضای تیم سنگر آزادی به عنوان موافق و اعضای گروه تیم سیفا به عنوان مخالفین گزاره برگزار شد.

ادامه مطلب
عدم وجود سرمایه عامل افزایش بیکاری/ تعاونی ها نتوانسته اندمعضلات رسیدن به توسعه اقتصادی را برطرف کنند

عدم وجود سرمایه عامل افزایش بیکاری/ تعاونی ها نتوانسته اندمعضلات رسیدن به توسعه اقتصادی را برطرف کنند

مناظره دوم از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون با گزاره «فراگیر شدن شرکت های تعاونی از آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم ها می کاهد.» بین تیم البرز به عنوان موافق و تیم هدف به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
آغاز مناظرات دانشجویی تعاون/ اقتصاد و اجتماع را نمی‌توان از هم جدا کرد

آغاز مناظرات دانشجویی تعاون/ اقتصاد و اجتماع را نمی‌توان از هم جدا کرد

اولین مناظره از مرحله مقدماتی مسابقات مناظره دانشجویی تخصصی تعاون با گزاره «توجه و تاکید بر تاثیرات اجتماعی بخش تعاون موجب غفلت از جنبه‌های اقتصادی آن در ایران شده است» بین تیم سردار جنگل به عنوان موافق و تیم فکرت به عنوان مخالف برگزار شد.

ادامه مطلب
مناظرات تخصصی مسیر علمی و مستدل مشارکت دانشجویان در حل مشکلات جامعه است

مناظرات تخصصی مسیر علمی و مستدل مشارکت دانشجویان در حل مشکلات جامعه است

سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص «مواجهه با مسائل اجتماعی و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های آن»، این مهم را وظیفه‌ی مهم دانشگاه‌ها در قبال جامعه دانست و گفت: مناظرات تخصصی و ارائه نظرات توسط دانشجویان محصل در رشته‌های مرتبط، می تواند مسیری علمی و مستدل برای ارائه راه‌حل‌های مشکلات جامعه باشد.

ادامه مطلب
در میزگرد مجازی تأثیر بحران کرونا بر سپهر اندیشه و فرهنگ ایرانی مطرح شد

فروپاشی تمدن ها با کرونا آغاز شده است/ جنگ بعدی ایران را جنگ با عراق میدانم/ کرونا دست نیروی اجتماعی یا سیاسی نیست

میزگرد مجازی تأثیر بحران کرونا بر سپهر اندیشه و فرهنگ ایرانی، به همت مرکز ملی گفت‌وگو، مناظره و آزاداندیشی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار شد.

ادامه مطلب
مسابقه فراخوان گزاره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

مسابقه فراخوان گزاره مسابقات مناظره دانشجویان ایران

مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاداندیشی از کلیه علاقمندان به ویژه دانشجویان دعوت می‌نماید از طریق شرکت در مسابقه، گزاره‌های پیشنهادی خود را که می‌توانند موضوع مسابقات مناظره دانشجویان ایران باشد به دبیرخانه ارسال کنند. گزاره عبارت یا جمله‌ای است که دو تیم مناظره کننده به عنوان موافق یا مخالف بر سر آن با یکدیگر مناظره می‌کنند.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی - توجیهی دبیران اجرایی نهمین دوره مسابقات مناظره برگزار شد

کارگاه آموزشی - توجیهی دبیران اجرایی نهمین دوره مسابقات مناظره برگزار شد

مدیر مرکز مناظره، گفت و گو و آزاد اندیشی در کارگاه مجازی آموزشی - توجیهی دبیران اجرایی نهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، دبیران اجرایی مناظرات را بازوهای فکری مشورتی و اجرایی مرکز دانست و تصریح کرد: انتظار می رود دبیران تجربه های ادوار گذشته خود را در قالب نظرات مشورتی با مرکز در میان بگذارند.

ادامه مطلب