معرفی بازی - آرشیو

بازی خرگوش و گرگ (Rabbit and Wolf)

بازی خرگوش و گرگ (Rabbit and Wolf)

در دشت‌های هموار خرگوش یا گرگ‌ها را هدایت کنید تا به هدفشان برسند. در این بازی دو نفره، یک نفر هدایت گرگ‌ها را برعهده دارد و دیگری به خرگوش دشت کمک می‌کند

ادامه مطلب