معرفی بازی - آرشیو

معرفی بازی پنج قبیله (five tribes)

معرفی بازی پنج قبیله (five tribes)

با عبور از سرزمین ۱۰۰۱ شب، کاروان شما به سلطنت افسانه‌ای نقالا می‌رسد. سلطان پیر تازه درگذشته و جنگ و کشمکش شدیدی برای جانشینی او درگرفته! پیشگویان پیش‌بینی کرده‌اند که افرادی بیگانه با مانور در پنج قبیله قصد دارند نفوذ خود را در شهر بیشتر کنند. آیا شما این پیشگویی را برآورده می کنید؟ اجنه قدیمی را فرابخوانید و قبایل را در زمان مناسب به موقعیت درست منتقل کنید. ممکن است سلطنت از آن شما شود!

ادامه مطلب
معرفی بازی تراژان (Trajan)

معرفی بازی تراژان (Trajan)

تراژان در روم باستان، یک بازی توسعه منطقه است که در آن بازیکنان سعی می‌کنند در زمینه‌های مختلف زندگی رومی از جمله نفوذ سیاسی، تجارت، سلطه نظامی و سایر بخش‌های مهم فرهنگ رومی، نفوذ و قدرت خود را افزایش دهند.

ادامه مطلب