معرفی نشریات دانشجویی

نشریه دانشجویی «حرکت» منتشر شد
فوتبال پشت سیم‌های خاردار؛

نشریه دانشجویی «حرکت» منتشر شد

شماره هفتم نشریه دانشجویی «حرکت» نخستین نشریه ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به صاحب امتیازی سیدمحمد حسین قاسمی و مدیر مسئولی مهدی حقیقت‌جو و سردبیری محمد توفیقی زواره، به صورت دو ماهنامه منتشر شد.

ادامه مطلب
نشریه «چای نبات»

نشریه «چای نبات»

دومین شماره نشریه «چای نبات»، ماهنامه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی علی وکیل و سردبیری صالح رحیمی بافقی منتشر شد.

ادامه مطلب
فصلنامه «پایش سبز»

فصلنامه «پایش سبز»

فصلنامه «پایش سبز» با موضوعات علمی تخصصی مهندسی صنایع و ایمنی صنعتی وابسته به انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر می شود.

ادامه مطلب
گاهنامه دانشجویی «فراسوی ذهن»

گاهنامه دانشجویی «فراسوی ذهن»

گاهنامه مستقل دانشجویی «فراسوی ذهن» با محوریت علمی_اجتماعی_فرهنگی و سیاسی از آبان ماه ۱۳۹۸ تا کنون منتشر میشود. گاهنامه فراسوی ذهن بر این است که آسیب‌های اجتماعی و علم روانشناسی را هر‌چه بیشتر به دانشجویان بشناساند.

ادامه مطلب