مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران و سازمان متخصصین و مدیران ایران

تفاهم‌نامه‌ همکاری بین مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران و سازمان متخصصین و مدیران ایران با موضوع همکاری در ارزیابی و صدور "تخصص کارت" و "مهارت کارت" منعقد شد.

ادامه مطلب
برگزاری چهارمین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس

برگزاری چهارمین پانل تخصصی چهاردهمین همایش ملی علمی- فرهنگی خلیج فارس

مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران با همکاری جهاددانشگاهی واحد هرمزگان چهارمین پانل از چهاردهمین همایش ملی خلیج فارس را به‌صورت مجازی با موضوع گردشگری دریایی در خلیج فارس برگزار می‌کند.

ادامه مطلب
نشست علمی-تخصصی نقش کاروانسراها در توسعه گردشگری ایران
مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران به مناسبت هفته گردشگری برگزار می‌کند:

نشست علمی-تخصصی نقش کاروانسراها در توسعه گردشگری ایران

سی و ششمین نشست از سلسله نشست‌های صنعت گردشگری در ایران با موضوع «نقش کاروانسراها در توسعه گردشگری ایران» به مناسبت هفته گردشگری برگزار می‌شود.

ادامه مطلب
مراکز دینی اولین هدف گردشگران پساکرونا/ سونامی گردشگری در پیش است
منوچهر جهانیان رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ:

مراکز دینی اولین هدف گردشگران پساکرونا/ سونامی گردشگری در پیش است

رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، با اشاره به نتایج پژوهش‌هایی که نشان می‌دهد اولین مقصد گردشگران پس از کرونا مراکز دینی و مذهبی است، گفت: باید بقاع متبرکه برای این سونامی جمعیتی آماده باشند.

ادامه مطلب
رونمایی از کتاب مجموعه مقالات سومین دوره سلسله‌نشست‌های چشم‌انداز صنعت گردشگری در ایران
به مناسبت هفته گردشگری:

رونمایی از کتاب مجموعه مقالات سومین دوره سلسله‌نشست‌های چشم‌انداز صنعت گردشگری در ایران

در راستای ساماندهی نظرات نخبگان برای بررسی ابعاد و آثار مختلف حوزه گردشگری کتاب مجموعه مقالات سلسله‌نشست‌های چشم‌انداز صنعت گردشگری در ایران به مناسبت هفته گردشگری از سوی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران منتشر شد.

ادامه مطلب
گفتگو با دکتر مهنا نیک‌بین با موضوع وضعیت گردشگری ایران در دوران کرونا

گفتگو با دکتر مهنا نیک‌بین با موضوع وضعیت گردشگری ایران در دوران کرونا

سی و چهارمین نشست از سلسله نشست‌های چشم انداز صنعت گردشگری در ایران با موضوع "وضعیت گردشگری ایران در دوران کرونا (گفتار دوم)" توسط مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران برگزار شد.

ادامه مطلب